• Dela sidan:
Hälsovård

Hälsovård

Hälsovård

Företagshälsan arbetar för att förebygga och undanröja hälsorisker. Vi kan identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa, både på grupp- och individnivå.

Ta kontakt med oss för mer information.

Allmänna medicinska kontroller
 • Hälso- och arbetsmiljökontroll
 • Nyanställningsundersökning med arbetskravsanalys
 • Nyanställningsundersökning med funktionsprofil
Obligatoriska medicinska kontroller
 • Härdplaster/isocyanater
 • Nattarbete
 • Fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer)
 • Bly och kadmium
 • Mast- och stolparbete
 • Rök- och kemdykning
 • Dykarbete
 • Vibrationer
Medicinska kontroller
 • Hörselundersökning vid exponering för buller
 • Synundersökning vid bildskärmsarbete
 • Läkarundersökning vid arbete med försöksdjur
 • Läkarundersökning för minderåriga (vissa situationer)
 • Hälsokontroll och vaccination vid arbete med mikrobiologiska arbetsmiljörisker
 • Ögonundersökning vid arbete med laser
 • Spirometri
 • Drogtest
Resemedicin
 • Vaccination
 • Reseprofylax
Utbildning

För utbildning eller informationsinsatser, se UTBILDNING.