Närhet

Närhet

Vi vill vara den lokala företagshälsovården med närhet till kunderna. Vi finns därför i Jönköping, Huskvarna, Torsvik och Bankeryd för att finnas till hands när våra kunder behöver oss. Som kund hos oss ska man enkelt kunna få en snabb kontakt!

Läs mer ››

Närhet

Kontinuitet

Närhet och kontinuitet ger oss möjlighet att lära känna företagets verksamhet och anställda, för att kunna följa trender och se samband i arbetsmiljön. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning, för att vi tillsammans med kunden, ska kunna skapa en god hälsa och arbetsmiljö på företaget.

Läs mer ››

Närhet

Kvalitet

Kvalitet är för oss att sätta kunden i centrum och lyssna på vad kunden har för behov och önskemål. Vårt verksamhetssystem är en garanti för att vår verksamhet har kunden i centrum och att vi arbetar för utveckling av verksamheten genom fastställda mål och handlingsplaner för konkreta och ständiga förbättringar

Läs mer ››