• Dela sidan:

Om Företagshälsan

Företagshälsan har:

  • I nuvarande form, bedrivit företagshälsovård sedan 1995.
  • avtal med ca 400 små och stora företag med tillsammans 12 000 medarbetare.
  • helhetssyn på människan och arbetet.
  • lång erfarenhet av att analysera, inspirera och motivera för bättre hälsa, livsstil och arbetsmiljö.
  • välutbildade och erfarna medarbetare som kvalificerade företagsläkare, företagssköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonom/företagssjukgymnast och beteendevetare.
  • ett nära samarbete med Läkarhuset i Jönköping AB och andra specialister.
  • mottagningar i Jönköping, Huskvarna, Torsvik och Bankeryd.
  • alltid prioriterat närhet, kontinuitet och kvalitet.

Närhet

Vi vill vara den lokala företagshälsovården med närhet till kunderna. Vi finns därför i Jönköping, Huskvarna, Torsvik och Bankeryd för att finnas till hands när våra kunder behöver oss. Som kund hos oss ska man enkelt kunna få en snabb kontakt!

Vi har ett nära samarbete med Läkarhuset i Jönköping AB, för bästa möjliga service för företagets anställda i sjukvårdsärenden. Att kunna erbjuda både företagshälsovård och sjukvård underlättar både för individen och företaget. Vi brukar kalla det för ”allt under samma tak!”

Kontinuitet

Närhet och kontinuitet ger oss möjlighet att lära känna företagets verksamhet och anställda, för att kunna följa trender och se samband i arbetsmiljön. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning, för att vi tillsammans med kunden, ska kunna skapa en god hälsa och arbetsmiljö på företaget.

Kvalitet

Kvalitet är för oss att sätta kunden i centrum och lyssna på vad kunden har för behov och önskemål. Vårt verksamhetssystem är en garanti för att vår verksamhet har kunden i centrum och att vi arbetar för utveckling av verksamheten genom fastställda mål och handlingsplaner för konkreta och ständiga förbättringar. Som kunskapsföretag är personal vår viktigaste resurs. Vår personal utbildas därför kontinuerligt för att kunna tillhandahålla kvalitativa tjänster till kunderna.

Företagshälsan är certifierad enligt standarderna ISO 9001:2008 för kvalitet och OHSAS 18001:2007 för arbetsmiljö samt Svensk Företagshälsovårds (FSF) KRAV – Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård FSF 6/2011-01.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar med jaget, laget och företaget d v s på individ, grupp och organisationsnivå. Vi arbetar med att främja och förstärka det friska, förebygga ohälsa och vid behov arbetsinriktad rehabilitering, för en optimal fysisk, psykisk och social hälsa.

iso ohsas