• Dela sidan:
Hälsovård

Rehabilitering

Rehabilitering

Vi arbetar multidisciplinärt, d v s med flera kompetenser runt individen, t ex läkare, företagssköterska, beteendevetare, ergonom/företagssjukgymnast, arbetsterapeut och skyddsingenjör. Detta gör att vi ser individen utifrån flera perspektiv, vilket underlättar i rehabiliteringsprocessen och medverkar till att rätt resurser sätts in. Det är också en förutsättning för att göra en bra arbetsförmågebedömning, som ska ge svar på möjligheten för individen att återgå till sitt arbete.

Rutiner

 

Behandling och träning
  • Sjukgymnastik - Vi erbjuder kvalificerad sjukgymnastisk bedömning och vid behov behandling
  • Fysisk träning - Våra ergonomer och sjukgymnaster har mångårig erfarenhet av träning.
Sjuk- och friskanmälan

SICKAN – tidiga insatser för effektiv rehabilitering, läs mer här.

Undersökning
  • Arbetsfömågebedömning - Enligt standardiserad metod som rekommenderas av Försäkringskassan.
  • Arbetsförmågeindex
Utbildning

För utbildning eller informationsinsatser, se UTBILDNING.