• Dela sidan:
SICKAN, Sjukvårdsrådgivning

SICKAN - Sjukvårdsrådgivning

SICKAN - Sjukvårdsrådgivning

SICKAN är ett verktyg för sjuk- och friskanmälan samt för produktions- och arbetsplanering! Den anställde kan när som helst på dygnet sjuk- och friskanmäla sig till Sickan per telefon, vilket sedan förmedlas till arbetsledare via e-post eller SMS. Den anställde får snabb medicinsk rådgivning och en personlig kontakt med företagshälsovårdens kompetenser lokalt, i nära samarbete med arbetsplatsen.

Verktyget ger en enkel hantering av sjuk- och friskanmälan och anmälan om VAB samt en återkoppling till arbetsplatsen. Detta ger företaget möjlighet att planera behov av ersättare genom avisering i realtid om frånvaroanmälan via e-post och/eller SMS till chef, arbetsledaren.

Tidig upptäckt av ohälsa, missbruksproblematik, konflikter, otrivsel mm som ofta resulterar i upprepad korttidsfrånvaro, kan minskas effektivt. Verktyget ger tillgång till statistik och historik (tidsperiod, avdelning, ort, enhet, orsak, veckodagar etc.) på företagets sjukfrånvaro i realtid.

SICKAN – Sjuk- och friskanmälan
Chefsportal

Chefsportalen är en kundunik webbsida med tillgång till statistik och historik t ex tidsperiod, avdelning, ort, enhet, orsak, veckodagar etc., på företagets sjukfrånvaro i realtid.