• Dela sidan:

Verksamhetspolicy

Företagshälsans verksamhet skall:

  • vara flexibel med kundanpassade tjänster.
  • på ett professionellt sätt ta hand om våra kunders positiva och negativa synpunkter.
  • genom kvalitet och tillgänglighet skapa nöjda kunder så att de gärna återkommer och rekommenderar oss.
  • arbeta med fastställda mål och handlingsplaner för konkreta och ständiga förbättringar.
  • arbeta förebyggande för att erbjuda en god och säker arbetsmiljö.
  • uppfylla kraven i gällande lagar, förordningar och överenskommelser samt bevaka utvecklingen inom området.